Om forfatteren

Historiker, seniorforsker, cand.mag. Birgit Nüchel Thomsen (1930-2009) var i en årrække arkivar ved Rigsarkivet, afbrudt af længerevarende forskningsophold ved Københavns Universitet, Harvard Business School (Baker Library) og Nuffield College, Oxford.

Fra 1980 til 1988 var hun medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd og fra 1992 til 1996 af Forskningspolitisk Råd.

Birgit Nüchel Thomsen var også formand for forskningsinitiativet Dansk Politik under Forandring efter 1945 og udgav og redigerede en lang række bøger om økonomi og politik, blandt andet “Dansk politik under forandring 1945-1985”, “Brændpunkter i dansk politik”, “Danmark og EF”, “The Odd Man Out. Denmark and the European Union” og “Organisationer og stat”.

I de sidste ti år af sit liv forskede hun i besættelsestidens danmarkshistorie, og skrev de bøgerne ”Kollaboration eller Tilpasning” (om samarbejdspolitikken) og ”Værnemagerne” (om erhvervslivets rolle).  De to bøger giver en sammenhængende fremstilling af danske virksomheders samarbejde med den tyske besættelsesmagt og sætter det ind i en europæisk kontekst. Bøgerne blev  udgivet posthumt i 2015.

Danmarks bidrag til den tyske krigsøkonomi under den tyske besættelse – i europæisk perspektiv